Kaderdagen 2018

Kadermomenten 2018

Beste bestuurslid, vrijwilliger

Zoals jaarlijks worden er terug Gewestelijke start/kadermomenten georganiseerd voor de bestuursleden en hun partners door het gewestbestuur.

Dit jaar gaan deze door op:

Zaterdag 17 november 2018 in Opwijk
(Zaal Teaterhuyse – Gasthuisstraat 14, 1745 Opwijk)

of
Zaterdag 24 november 2018 in Gooik
(Zaal Krekelhof – Drie Egyptenbaan 11, 1755 Gooik)

Programma voor de 2 start/kadermomenten

 • 09u15 Verwelkoming met koffie en versnapering
 • 09u45 Welkom en algemene info door Jos Haverals Gewestvoorzitter Asse – Halle: stand van zaken gewestelijke werking
 • 09u55 Het gezinspolitieke ‘leven’ binnen de Gezinsbond door Tanja Neuland Gezinspolitieke Secretaris
 • 10u25 Voorstelling educatief medewerker: waar zijn we mee bezig en wat is de toekomst.
 • 11u00 Korte pauze
 • 11u15 Gezinssport Vlaanderen: toelichting van de werking en mogelijkheden.
 • 11u45 Nieuws rond Ledenvoordelen
 • 11u50 Allerlei: gadgets, scheurkalender 40 jaar GOSA, ….
 • 12u00 Rondvraag
 • Aperitief & middagmaal (einde ± 15u00)

Praktisch.

 • Inschrijven vóór 10/11/2018, inschrijvingsformulier invullen en terugsturen naar Jos Van Hoegaerden (gewestsecretaris  A-H – Edingsesteenweg 198 – 1755 Leerbeek) of per e-mail naar secretaris@gezinsbond-ah.be
 • Het bedrag van € 25,00 per persoon overschrijven op het rekeningnummer
  BE51 7755 9252 8662 van het gewest Asse-Halle, met vermelding van je naam en je afdeling EN de plaats waar je aanwezig zal zijn.
 • Indien je als afdeling inschrijft, graag de namen van alle deelnemers

Ter info

 • Trekking tombola bonnenboekjes (vergeet de nog in je bezit-zijnde bonnen voor de bonnentombola niet mee te brengen).
 • Verrassingstombola onder de aanwezigen
 • De bonnenboekjes 2019 kunnen op dat moment ook meegenomen worden alsook de scheurkalenders voor leden die 40 jaar lid zijn.

Inschrijvingen via dit inschrijvingsformulier (directe download link)

Namens het Gewestbestuur Asse- Halle

Jos Haverals                             Jos Van Hoegaerden

Gewestvoorzitter                     Gewestsecretaris